RPO WD Działanie 4.1 Gospodarka odpadami

RPO Województwo Dolnośląskie Działanie 4.1 Gospodarka odpadami

Cel szczegółowy: Zmniejszona ilość odpadów kierowanych na składowiska

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, papieru, plastiku, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych, w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności w zakresie postępowania z odpadami,
  • infrastruktura do recyklingu, sortowania i kompostowania,
  • infrastruktura do zbiórki, przetwarzania i utylizacji odpadów niebezpiecznych,
  • likwidacja „dzikich wysypisk”,
  • usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

Wybrane typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • organizacje badawcze i konsorcja naukowe,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie planuje się konkursów w 2015 roku.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

Planuje się możliwość wykorzystania instrumentów zwrotnych w przypadku projektów potencjalnie finansowo opłacalnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *