RPO WD Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe

RPO Województwo Dolnośląskie Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe

Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność do zasobów kulturowych regionu

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym  przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia nowej funkcji (w szczególności do działalności kulturalnej i turystycznej).

Projekty dofinansowane w ramach tego działania dotyczą małej infrastruktury (koszty całkowite przedsięwzięcia nie mogą przekroczyć 5 mln euro). Wsparciem zostaną objęte zabytki z rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Wybrane typy beneficjentów:

  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe, ich związki i porozumienia,
  • szkoły artystyczne,
  • instytucje kultury.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – konkurs planowany jest na IV kwartał 2015.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

Nie przewiduje się wykorzystania instrumentów zwrotnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *