RPO WD Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

RPO Województwo Dolnośląskie Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Cel szczegółowy: Wzmocnione mechanizmy obrony bioróżnorodności w regionie

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime oraz zapewnienie infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków,
  • wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
  • przedsięwzięcia wykorzystujące i udostępniające lokalne zasoby przyrodnicze m.in. na cele turystyczne (ścieżki rowerowe, ścieżki konne, tereny wypoczynkowe),
  • rozbudowa ośrodków edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska.

Wybrane typy beneficjentów:

  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe, ich związki i porozumienia,
  • jednostki naukowe.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – konkurs planowany jest na IV kwartał 2015.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

nie przewiduje się wykorzystania instrumentów zwrotnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *