RPO WO Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi

RPO Województwo Opolskie Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi

Cel szczegółowy: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

 • wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach projektów dofinansowanych z RPO WO Działanie 1.1,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty,
 • wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
 • wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm,
 • wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem,
 • wsparcie wdrożenia (przy wykorzystaniu instrumentów finansowych) innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach projektów dofinansowanych z RPO WO Działanie 1.1,
 • wsparcie inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez zastosowanie instrumentów finansowych),
 • wsparcie inwestycji w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty (poprzez zastosowanie instrumentów finansowych).

Typy beneficjentów:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • podmiot wdrażający instrument finansowy.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się naboru w 2015.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

będzie wykorzystane finansowanie zwrotne z funduszy pożyczkowych oraz poręczeniowych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *