RPO WO Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

RPO Województwo Opolskie Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna MSP

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii (wsparcie także poprzez instrumenty finansowe),
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią (wsparcie także poprzez instrumenty finansowe),
  • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach (wsparcie także poprzez instrumenty finansowe),
  • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (wsparcie także poprzez instrumenty finansowe),
  • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu (wsparcie także poprzez instrumenty finansowe),
  • audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu (wsparcie także poprzez instrumenty finansowe).

Typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • podmiot wdrażający instrument finansowy.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się naboru w 2015 roku.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

w stosownych przypadkach zastosowane będzie dofinansowanie zwrotne z funduszy pożyczkowych oraz poręczeniowych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *