RPO Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe

RPO WZP Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe

Cel szczegółowy: Zwiększona atrakcyjność zasobów kultury regionu

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

prace konserwatorskie i restauratorskie, które pozwolą na dostosowanie obiektów zabytkowych do celów użytkowych oraz do ich udostępnienia mieszkańcom regionu i turystom; wsparcie będzie skierowane na rozwój kluczowych obiektów o znaczącej wartości zabytkowej i wskazujących na kulturową tożsamość województwa i mogących stanowić m. in. unikalną bazę dla rozwoju kultury, gospodarki i turystyki.

Realizowane projekty muszą przyczynić się do zachowania dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) dla przyszłych pokoleń oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej kraju lub regionu.

Promowane będą przedsięwzięcia wpływające na poprawę efektywności funkcjonowania obiektów/instytucji w długim okresie, w tym rozwiązania pozwalające na:

  • obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych,
  • zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych – zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji budynków,
  • dywersyfikację źródeł finansowania działalności – pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
  • dodatnie efekty ekonomiczne – oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie inwestycji,
  • tworzenie nowych miejsc pracy.

Wybrane typy beneficjentów:

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *