RPO WSL Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w MŚP

RPO Województwo Śląskie Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna w sektorze przedsiębiorstw

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
  • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
  • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
  • wprowadzanie systemów zarządzania energią,
  • budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *