RPO WZP Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

RPO Województwo Zachodniopomorskie Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

Cel szczegółowy: Celem działania jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP dzięki budowaniu potencjału eksportowego przedsiębiorstw, a także kreowaniu współpracy gospodarczej

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

kompleksowa realizacja poszczególnych etapów opracowanej w przedsiębiorstwie Strategii ekspansji na rynki zagraniczne (której przygotowanie przedsiębiorstwa będą mogły współfinansować w ramach bonu na specjalistyczne usługi IOB w działaniu 1.16 RPO WZP), w tym:

  • przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,
  • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
  • udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,
  • doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku przedsiębiorcy lub ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,
  • doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,
  • doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe,

z zastrzeżeniem, iż jedynym przedmiotem wsparcia nie może być udział w misjach gospodarczych.

Typy beneficjentów:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego (biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości – ICT, IT, KPO i przemysły kreatywne, turystyka i zdrowie).

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *