RPO WZP Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

RPO Województwo Zachodniopomorskie Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • nabycie aparatury badawczo–rozwojowej ,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwie.

Typy beneficjentów:

  • mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa,
  • partnerstwa przedsiębiorstw,
  • partnerstwa naukowo – przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

wsparcie będzie miało charakter bezzwrotny.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *