RPO WZP Działanie 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R

RPO Województwo Zachodniopomorskie Działanie 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R

Cel szczegółowy: Zwiększone zastosowanie wyników prac badawczo – rozwojowych w MŚP

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

1. wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji produktowych bądź procesowych w oparciu o nowe, współtworzone przez przedsiębiorstwo rozwiązania technologiczne i innowacyjne, w szczególności wypracowane w ramach działania 1.1 RPO WZP,

2. zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które przyczynią się do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań prowadzących m.in. do:

  • wykreowania nowego dla rynku lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Typy beneficjentów:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *