RPO WZP Działanie 2.11 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi

RPO Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 2.11 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi

Cel szczegółowy: Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • zastępowanie starych jednostek wytwarzających energię ze źródeł konwencjonalnych jednostkami wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł ( biomasa, biogaz i energia słoneczna) zarówno przez przedsiębiorstwa energetyczne, jak i podmioty wytwarzające energię na własne potrzeby,
  • budowa uzasadnionych pod względem ekonomicznym nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń powietrza,
  • zastosowanie rozwiązań niwelujących szkodliwy wpływ emisji pyłów ze źródeł opartych o biomasę i biogaz (np. poprzez wybór niskoemisyjnych, wysoko wydajnych układów spalania, układów wychwytywania pyłów, itp.) na obszarach o zwiększonym zanieczyszczeniu powietrza.

Wybrane typy beneficjentów:

  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • zakłady opieki zdrowotnej,
  • grupy producentów rolnych,
  • partnerstwa wymienionych podmiotów.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *