RPO WZP Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

RPO Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

Cel szczegółowy: Zwiększona liczba ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej (ujęć wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych),
  • zakup sprzętu do wykrywania niekontrolowanych przecieków z sieci wodociągowej.

Realizacja projektów związanych ze wsparciem systemów zaopatrzenia w wodę, będzie możliwa tylko w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub gdy na danym terenie odbiór ścieków jest zabezpieczony przez istniejące już sieci kanalizacyjne.

Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa w aglomeracjach od 2000 do 10 000 RLM*.

Wybrane typy beneficjentów:

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

wsparcie będzie miało charakter bezzwrotny.

*RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) – liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *