RPO WZP Działanie 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

RPO Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Cel szczegółowy: Zmniejszona ilość odpadów deponowanych na składowiskach

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • budowa (przebudowa) zakładów oraz instalacje i urządzenia odzysku, unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów, tj. odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (np. zużyte baterie, przeterminowane substancje farmakologiczne, żarówki) oraz odpadów medycznych, weterynaryjnych,
  • oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem ich bezpiecznego unieszkodliwienia.

W ramach działania nie będą finansowane zadania związane z gospodarką odpadami, których wytwórcami są przedsiębiorstwa przemysłowe.

Wybrane typy beneficjentów:

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

wsparcie będzie miało charakter bezzwrotny.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *