RPO WZP Działanie 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej

RPO Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Cel szczegółowy: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym budowa lub modernizacja centrów różnorodności biologicznej, banków genowych, parków miejskich, ogrodów botanicznych, ekoparków.

Centra różnorodności biologicznej to miejsca,  gdzie realizowane będą takie zadania jak:

  • przechowywanie zasobów genetycznych rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
  • badania naukowe,
  • edukacja ekologiczna, zwłaszcza w dziedzinie ochrony przyrody,
  • promocja walorów przyrodniczych regionu, np. poprzez tworzenie ekspozycji zorganizowanych na bazie parków miejskich,
  • aktywna ochrona gatunków zagrożonych, w tym ich rozmnażanie.

Wybrane typy beneficjentów:

  • parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
  • szkoły wyższe,
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje naukowe,
  • partnerstwa wymienionych podmiotów.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *