RPO WZP Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację

RPO Województwo Zachodniopomorskie Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację

Cel szczegółowy: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (z wyłączeniem finansowania emisji spotów reklamowych w TV) w zakresie ochrony środowiska, promocji walorów przyrodniczych regionu oraz efektywnego wykorzystania jego zasobów, skierowane do szerokiego grona odbiorców np. poprzez szkolenia, edukację ekologiczną, kampanie edukacyjne.

Wybrane typy beneficjentów:

  • szkoły wyższe,
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje naukowe,
  • partnerstwa wymienionych podmiotów.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *