RPO WZP Działanie 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

RPO Województwo Zachodniopomorskie Działanie 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

Cel szczegółowy: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

projekty z zakresu:

  • zielonej infrastruktury (punkty widokowe, pomosty widokowe, parkingi i miejsca biwakowania),
  • infrastruktury związanej z ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (ścieżki edukacji ekologicznej, infrastruktura ścieżek pieszych i rowerowych oraz szlaków kajakowych).

Wybrane typy beneficjentów:

  • szkoły wyższe,
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje naukowe,
  • partnerstwa wymienionych podmiotów.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *