RPO WZP Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego

RPO Województwo Zachodniopomorskie Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego

Cel szczegółowy: Zwiększony zasób informacji o stanie środowiska przyrodniczego

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • spis podstawowych elementów przyrody syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru,
  • inwentaryzacja przyrodnicza przyrody ożywionej (flora, fauna) jak i wybranych elementów przyrody nieożywionej (skały, naturalne odkrywki, stare kamieniołomy, punkty widokowe, koryta rzeczne, wodospady itp.).

Wybrane typy beneficjentów:

  • szkoły wyższe,
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje naukowe,
  • partnerstwa wymienionych podmiotów.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *