Rusza nabór wniosków na pożyczki dla kobiet

O pożyczkach na uruchomienie lub rozwinięcie działalności gospodarczej przez kobiety finansowanych z Funduszu Pożyczkowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pisaliśmy już w jednym z poprzednich artykułów.

PARP opublikował właśnie komunikat o naborze wniosków. Od 13 kwietnia do końca roku można składać aplikacje za pośrednictwem generatora wniosku dostępnego na stronie Agencji.

Przypominamy, że o pożyczkę ubiegać się mogą kobiety, które już prowadzą działalność gospodarczą lub zamierzają taką podjąć. Warunkiem jest zamieszkanie przedsiębiorcy oraz prowadzenie firmy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt ma charakter pilotażowy – środki dostępne będą na prowadzenie działalności w wybranych powiatach 8 województw (warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, podkarpackim, dolnośląskim, pomorskim, mazowieckim). Lista powiatów dostępna jest na stronie PARP.

Kwota pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie wyższa niż 40 000 zł. Maksymalny czas spłaty pożyczki to 5 lat, istnieje możliwość karencji spłaty kapitału i odsetek. Stopa oprocentowana jest stała i wynosi 2% w skali roku.

Pożyczka może być wydatkowana:

  • na nabycie lub wytworzenie środków trwałych (z  wyłączeniem nieruchomości,  
  • zakup usług (z wyłączeniem usług doradczych),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych,
  • zakup materiałów i wyposażenia;
  • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Finansowanie może objąć nie więcej niż 95% wydatków kwalifikowalnych. Pożyczki nie można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy ani na zobowiązania publicznoprawne.

Więcej szczegółów na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/index/more/46736

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *