Środki na gospodarkę wodno-ściekową dla mazowieckich gmin

We wrześniu 2014 ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa".

Jakie gminne inwestycje mogą zostać pokryte ze środków ramach działania 4.1?

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

-budowę lub remont instalacji do oczyszczania ścieków
-rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
-uzdatnialnie wody
-budowę przepompowni

Kto może starać się o dofinansowanie unijne?

Konkurs jest skierowany do mazowieckich jednostek samorządu terytorialnego. Udział w konkursie mogą brać również spółki, w których większość udziałów jest własnością samorządu terytorialnego.

Nabór finansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zgodnie z ogłoszeniem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nabór zostanie podzielony na etapy.

Projekty z poszczególnych etapów tworzą oddzielne listy rankingowe, co oznacza możliwość wyczerpania środków już po pierwszym naborze.

Kwota dofinansowania

Maksymalnie gmina będzie mogła pozyskać do 10 mln zł.

Kwoty o jakie mogą się starać poszczególne samorządy uzależnione są między innymi od tego czy korzystały wcześniej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *