Środki na rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Mamy kolejny konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tym razem chodzi o Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Środki unijne mają zostać przekazane przedsiębiorstwom na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych. Zgodnie z dokumentacją konkursową chodzi samodzielne lub wyodrębnione jednostki organizacyjne rozpoczynające lub rozwijające działalność polegającą na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Prace te mają powinny być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w osobnych, przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach, z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia o znacznej skali – minimalna wartość projektu powinna się kształtować na poziomie 2 mln PLN kosztów kwalifikowanych.

Łączna pula środków w tym rozdaniu wynosi 460 mln PLN, w tym blisko 45 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 mln PLN dla pozostałych województw.

Nabór wniosków trwa od 1.09.2015 do 30.10.2015.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *