Szansa na dotacje dla mazowieckich przedsiębiorców już od lipca

Zgodnie z komunikatem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – mazowieccy przedsiębiorcy staną przed szansą pozyskania środków w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Nabór wniosków zostanie rozpoczęty w lipcu 2014r.

Kto może starać się o środki w ramach Działania 1.5?

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Mazowieckiego.

O jaką kwotę dofinansowania mogą starać się przedsiębiorcy?

Pula środków przewidziana dla konkursu to 6 mln euro (4 mln euro dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 2 mln euro dla średnich przedsiębiorstw). Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie o wartości od 300 tys. zł do 800 tys. zł.

Na co można przeznaczyć pozyskane środki?

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na inwestycje związane z zakupem oraz uruchomieniem środków trwałych. Oznacza to, że środki z Działania 1.5 można przeznaczyć na maszyny, urządzenia, wartości niematerialne i prawne (np. patenty i licencje) oraz środki transportu (np. wozy asenizacyjne, piaskarki, betoniarki, naczepy, przyczepy, pojazdy pogotowia technicznego, żurawie, pojazdy do czyszczenia ulic, karetki pogotowia).

UWAGA! Środków nie można przeznaczyć na zakup nieruchomości, samochodów osobowych i ciężarowych, a także pokrycie kosztów robót budowlanych i usług doradczych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *