Szybka ścieżka do innowacji – trwa nabór wniosków

Ponad miesiąc został do zakończenia naboru wniosków w ramach programu Fast Track to Innovation (FTI). FTI jest akcją pilotażową zaplanowaną przez Komisję Europejską na lata 2015-2016 mającą służyć wspieraniu zaawansowanych i wyspecjalizowanych rozwiązań B+R realizowanych w małych konsorcjach (3-5 podmiotów). W ramach FTI  Komisja Europejska zamierza co roku  wesprzeć od 50 do 70 projektów, przeznaczając na ten cel 100 mln euro.

Warunkiem skorzystania ze środków jest posiadanie innowacyjnego rozwiązania plasującego się na poziomie 6 w skali gotowości technologicznej (TRL). Poziom szósty oznacza, iż dokonano już demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Istotnym warunkiem przystąpienia do programu jest także właściwy skład konsorcjum – obowiązkowo muszą znaleźć się w nim podmioty z sektora przemysłu. Mile widziane są w nim także przedsiębiorstwa z grupy MŚP, zwłaszcza te, które pierwszy raz ubiegają się o dotację, a także instytucje kluczowe dla wyniku komercjalizacji innowacji (klastry, stowarzyszenia przemysłowe, inkubatory, inwestorzy czy sektor publiczny). Członkowie konsorcjum powinni pochodzić z krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Ważny jest także procentowy udział podmiotów prywatnych w przedsięwzięciu – w konsorcjum składającym się z 3-4 partnerów przynajmniej 2 z nich powinno reprezentować sektor prywatny, zaś w przypadku konsorcjum składającego się z 5 partnerów, wymagane są minimum 3 podmioty biznesowe.

O dofinansowanie mogą starać się projekty realizowane w następujących obszarach tematycznych:

  • wiodąca pozycja w obszarze technologii wspomagających i przemysłowych: ICT, nanotechnologie, zaawansowana produkcja i przetwarzanie, zaawansowane materiały, biotechnologia, przemysł kosmiczny,
  • wyzwania społeczne: zdrowie, rolnictwo, gospodarka morska i biogospodarka, energetyka, transport, ochrona klimatu i środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami i surowcami oraz problematyka społeczna i bezpieczeństwo obywateli.

Maksymalna wielkość wsparcia nie może przekroczyć 3 mln euro na projekt. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%, za wyjątkiem podmiotów non profit (np. uczelni, instytutów badawczych), które mogą uzyskać nawet 100% zwrotu wydatków.

Zgodnie z założeniami programu 60% budżetu grantu powinno trafić do sektora prywatnego, a wypracowana innowacja powinna zostać wdrożona na rynek w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia projektu (za wyjątkiem projektów związanych z ochroną zdrowia).

Obecny nabór zakończy się 1 września 2015.

Więcej szczegółów na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *