Archives

Fałszywych doradców nie brakuje

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przestrzega przed nieuczciwymi doradcami, którzy próbują wykorzystać przedsiębiorców, oferując im odpłatną pomoc w przygotowaniu wniosków do konkursów… których nie ma. Doniesienia o fałszywych pośrednikach znajdujemy także w artykułach w Internecie. Długi czas oczekiwania na środki unijne wywołuje u niektórych niecierpliwość, poza tym przedsiębiorcy chcą jak najszybciej uzyskać pieniądze na rozwój, stąd […]

Czytaj więcej

Dotacje dla Województwa Opolskiego w 2015 r

Ogłoszony harmonogram przedstawia wstępne terminy rozpoczęcia naborów, które mogą ulec zmianie. Dokładne daty poznamy po oficjalnym ogłoszeniu poszczególnych konkursów. Poniżej przedstawiamy wstępny harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz przykładowe typy projektów, które będą mogły starać się o dotację. II Kwartał 1. Wzmocnienie otoczenia biznesu (Działanie 2.3). –Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesu […]

Czytaj więcej

Konferencja: „Dotacje – Inwestycje – Przedsiębiorczość”.

Zapraszamy serdecznie na konferencję na temat efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, której organizatorem jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Podczas konferencji podsumowane zostaną zrealizowane konkursy dotacyjne oraz ich efekty w takich obszarach jak: innowacje badania i rozwój (B+R) rozwój mikroprzedsiębiorstw turystyka działalność uzdrowiskowa targi odnawialne źródła energii (OZE) Omówione zostaną również Osie Priorytetowe w ramach […]

Czytaj więcej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program jest wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego planowana wartość to 8,61 mld euro. Inteligentny Rozwój jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który był realizowany w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. – Głównym zadaniem programu jest wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw oraz wspólnych przedsięwzięć biznesu i nauki prowadzonych na zasadzie „od pomysłu do rynku”. Oznacza to, że […]

Czytaj więcej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego posiada budżet ponad 2 miliardów euro, który rozdysponuje pomiędzy najważniejszymi obszarami, wyznaczonymi przez lokalne władze. -Naszym głównym zadaniem jest poprawa życia mieszkańców Dolnego Śląska. Priorytetem będzie zwiększenie konkurencyjności gospodarki. Dołożymy wszelkich starań, aby inwestycje w biznes przełożyły się na stworzenie nowych miejsc pracy, a innowacje podniosły poziom rozwoju w naszym […]

Czytaj więcej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego zainwestuje 2,23 miliarda euro w poprawę stanu gospodarki regionu. Kwota jest wyższa w porównaniu z poprzednim okresem unijnego finansowania (w latach 2007-2013 do dyspozycji było 1,74 mld euro), co przełoży się na większą ilość regionalnych inwestycji . Cała kwota dostępna dla Województwa Lubelskiego zostanie wydana tak, by osiągnąć nadrzędny cel programu: „Podniesienie […]

Czytaj więcej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego rozdysponuje 2,87 miliarda euro, jest to niemal o miliard euro więcej w porównaniu z poprzednią perspektywą finansową. Program jest podzielony na 13 osi priorytetowych, które związane są z najważniejszymi potrzebami województwa. Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 1. Gospodarka wiedzy 2. Cyfrowa Małopolska 3. Przedsiębiorcza Małopolska 4. Regionalna polityka […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Ostródzka 38
54-116 Wrocław
tel. (71) 354 07 93