Archives

Woj. Małopolskie – pierwsze konkursy w ramach programu regionalnego 2014-2020 dopiero w przyszłym roku

Pierwsze nabory wniosków do konkursów dotacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 planowane są na rok 2015. 2,88 miliarda euro to środki, którymi dysponuje małopolski program regionalny w nowej perspektywie finansowej. Pieniądze w ramach RPO WM zostaną przeznaczone na najważniejsze potrzeby z punktu widzenia regionu, takie jak np. transport drogowy i kolejowy, odnawialne źródła energii, […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77