Archives

Jesień z dotacjami, czyli co jeszcze w tym roku czeka MŚP?

Trwa ostatni kwartał tego roku. Powakacyjne napięcie związane z ogłaszaniem nowych konkursów trochę opadło, wiemy już jednak, co czeka na przedsiębiorców w najbliższej przyszłości. Dzisiaj prezentujemy krótki przegląd planowanych jeszcze w tym roku konkursów dla MŚP B + R w przedsiębiorstwach W każdym z Regionalnych Programów Operacyjnych są lub będą udostępnione przedsiębiorstwom środki na prowadzenie […]

Czytaj więcej

Dotacje na badania i rozwój dla dolnośląskich przedsiębiorstw

Oprócz konkursu adresowanego do MŚP, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule, ogłoszone zostały również dwa inne konkursy, z których przedsiębiorcy z Dolnego Śląska będą mogli otrzymać środki unijne na prace badawczo-rozwojowe. Pierwszy z konkursów ogłoszony został w ramach Działania 1.2.1 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs horyzontalny. Środki konkursowe można […]

Czytaj więcej

Kolejne konkursy z PO IR

Wczoraj rozpoczął się nabór wniosków w dwóch konkursach ogłoszonych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój adresowanych do MŚP, dzisiaj ruszają kolejne konkursy z tego samego programu, adresowane także do większych podmiotów. Z pierwszego konkursu środki przeznaczone będą na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych, czyli samodzielnych lub wyodrębnionych jednostek organizacyjnych rozpoczynających lub rozwijających prace B+R. Prace te […]

Czytaj więcej

„Szybka ścieżka” rzeczywiście szybka

Szybka ścieżka słusznie nosi swoją nazwę. Na ocenę wniosków pomysłodawcy musieli czekać zaledwie 60 dni. I biorąc pod uwagę realia rozpatrywania konkursów unijnych, to rzeczywiście krótki termin. Mowa tu oczywiście o konkursie skierowanym do MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W majowym naborze wpłynęło […]

Czytaj więcej

Wsparcie dla innowacyjnej medycyny

Kolejne rozdanie środków dla branży medycznej już niedługo. Tym razem chodzi o konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R. Organizatorem konkursu INNOMED jest po raz drugi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które rozdysponuje na projekty badawczo-rozwojowe prowadzone w przez przedsiębiorstwa w  obszarze innowacyjnej medycyny aż 95 mln zł. W […]

Czytaj więcej

Dotacje na wdrożenia

Są pieniądze na wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów i usług. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą uzyskać środki na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmę samodzielnie lub zleconych podmiotom zewnętrznym. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Środki mogą […]

Czytaj więcej

Środki na rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Mamy kolejny konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tym razem chodzi o Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Środki unijne mają zostać przekazane przedsiębiorstwom na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych. Zgodnie z dokumentacją konkursową chodzi samodzielne lub wyodrębnione jednostki organizacyjne rozpoczynające lub rozwijające działalność polegającą na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Prace te mają powinny […]

Czytaj więcej

Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzeci konkurs w ramach programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED. Program ma na celu wzrost międzynarodowej pozycji Polski w pracach badawczo-rozwojowych oraz transferze  know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych do gospodarki w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej. Wynikiem realizowanych projektów mają być opracowane i […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77