Archives

Cudze chwalicie, swego nie znacie…

Wszyscy niecierpliwie czekają na ogłoszenie konkursów unijnych, tymczasem są obszary, w których można już dziś pozyskać środki z budżetu krajowego, bez konieczności stawania do konkursu. Mowa tu o programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, którego druga edycja trwa od listopada 2014 roku. Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, […]

Czytaj więcej

Wsparcie dla zielonej energii

W nadchodzącej perspektywie finansowej firmy będą mogły liczyć na dofinansowanie działań związanych z zieloną energią. Środki na ten cel pochodzić będą głównie z Programu Infrastruktura i Środowisko, a przeznaczone zostaną na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój infrastruktury technicznej. Na co w szczególności mogą liczyć przedsiębiorcy? Wsparciem zostaną objęte m.in. projekty związane […]

Czytaj więcej

Pozyskaj „dotacje” z ZUS i zwiększ bezpieczeństwo swoich pracowników

W ramach programu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przedsiębiorcy mogą pozyskać nawet do 400 tys. zł dofinansowania.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie kojarzy się przedsiębiorcom z możliwością pozyskania jakichkolwiek środków. Jednak nowy projekt ZUS zakłada dofinansowanie polskich przedsiębiorców w obszarze BHP. Kto może ubiegać się o środki? O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (płatnicy […]

Czytaj więcej

Środki na gospodarkę wodno-ściekową dla mazowieckich gmin

We wrześniu 2014 ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa". Jakie gminne inwestycje mogą zostać pokryte ze środków ramach działania 4.1? Dofinansowanie może zostać przeznaczone na: -budowę lub remont instalacji do oczyszczania ścieków -rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -uzdatnialnie wody -budowę przepompowni Kto może starać się o dofinansowanie unijne? Konkurs […]

Czytaj więcej

Konkurs – dotacja ue na działania związane z popularyzacją Funduszy Europejskich

Ogłoszony został „Konkurs dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich”. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty związane z promocją Funduszy Europejskich, o wartości od 100 tys. do 1,5 mln PLN. Kto może brać udział w konkursie? – nadawcy telewizyjni (publiczni i komercyjni), – nadawcy radiowi (publiczni i komercyjni) oraz podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych, […]

Czytaj więcej

Jak pozyskać najtańszy pieniądz na rynku dla Twojej firmy?

Zapraszamy do lektury poradnika na temat Inicjatywy Jeremie. Został on przygotowany, aby przybliżyć przedsiębiorcom najważniejsze zagadnienia związane z unijnymi pożyczkami oraz pomóc w pozyskaniu środków na inwestycje. Dzięki poradnikowi poznasz odpowiedzi na pytania:   – Czy możesz ubiegać się o pieniądze – Na co możesz przeznaczyć środki – Jakie pułapki czekają na przedsiębiorców – Jakie są […]

Czytaj więcej

Szansa na dotacje dla mazowieckich przedsiębiorców już od lipca

Zgodnie z komunikatem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – mazowieccy przedsiębiorcy staną przed szansą pozyskania środków w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Nabór wniosków zostanie rozpoczęty w lipcu 2014r. Kto może starać się o środki w ramach Działania 1.5? Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Mazowieckiego. O jaką kwotę dofinansowania […]

Czytaj więcej

Nowa szansa na bezzwrotne dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska

Zgodnie z komunikatem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do 50% wydatków kwalifikowanych, których wartość wyniesie od 100 tys. zł, nawet do 1,6 mln zł. Ogłoszenie nowego konkursu o dofinansowania dla MŚP planowane jest w połowie lipca 2014 roku. Konkurs odbędzie się w ramach schematu 1.1.A2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77