Archives

Wsparcie osób poszukujących pracy na Śląsku – konkurs w ramach RPO

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił kolejny konkurs, w którym startować mogą także przedsiębiorcy. Chodzi o nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Konkurs kierowany jest do wszystkich podmiotów oprócz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. O środki starać się mogą […]

Czytaj więcej

Wsparcie na szkolenia dla dorosłych – konkurs w Wielkopolsce

Początek wakacji zaowocował ogłoszeniem kilku konkursów finansowanych głównie z Regionalnych Programów Operacyjnych. Jednym z tych, które mogą zainteresować przedsiębiorców, jest konkurs planowany w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie RPO Województwa Wielkopolskiego. Zakres beneficjentów mogących aplikować o środki unijne jest w tym przypadku bardzo szeroki, ponieważ obejmuje wszystkie podmioty oprócz osób fizycznych, które […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77