Archives

Kolejny konkurs w ramach RPO

Rozpoczynają się nabory wniosków w ramach konkursów na działania finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych. Ogłoszono już konkurs w województwie śląskim, teraz czas na Wielkopolskę. Konkurs dotyczy Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna RPO Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie zdobyć można na projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami), w szczególności na: tworzenie […]

Czytaj więcej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Głównym celem regionalnego programu jest: „Poprawa konkurencyjności i spójności województwa”, na którego realizację przeznaczone zostanie ponad 2,4 mld euro.  Osie priorytetowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2. Społeczeństwo Informacyjne 3. Energia 4. Środowisko 5. Transport 6. Rynek pracy 7. Włączenie Społeczne 8. Edukacja 10. Pomoc Techniczna Ponadto realizowane będą projekty zgodne z formułą […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77