Archives

Gdzie po wsparcie na innowacje?

Wsparcie rozwoju innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach sektora MŚP jest jednym z priorytetów w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Środki unijne przeznaczone są na wdrożenie całkiem nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług lub procesów. Pierwsze konkursy na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć już zostały ogłoszone, w niektórych województwach ma to nastąpić w najbliższym czasie. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd, […]

Czytaj więcej

Jesień z dotacjami, czyli co jeszcze w tym roku czeka MŚP?

Trwa ostatni kwartał tego roku. Powakacyjne napięcie związane z ogłaszaniem nowych konkursów trochę opadło, wiemy już jednak, co czeka na przedsiębiorców w najbliższej przyszłości. Dzisiaj prezentujemy krótki przegląd planowanych jeszcze w tym roku konkursów dla MŚP B + R w przedsiębiorstwach W każdym z Regionalnych Programów Operacyjnych są lub będą udostępnione przedsiębiorstwom środki na prowadzenie […]

Czytaj więcej

Dotacje na innowacje dla Śląska

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.2 Innowacje w MŚP. O środki unijne mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekty na terenie województwa śląskiego. Dofinansowanie można uzyskać na wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej niestosowanej w województwie śląskim dłużej niż 3 lata. Beneficjenci będą […]

Czytaj więcej

Innowacje w Wielkopolsce – konkurs dla MŚP

W ubiegłym tygodniu ogłoszone zostały dwa konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Oba adresowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W obu MŚP mogą starać się o wsparcie na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne), w tym na zakup: środków trwałych, wartości niematerialnych […]

Czytaj więcej

Ogłoszono pierwsze konkursy na Dolnym Śląsku!

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła przed chwilą pierwsze konkursy dla dolnośląskich MŚP finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przede wszystkim ogłoszony został długo oczekiwany konkurs dla MŚP na wdrożenie innowacji procesowych i produktowych (RPO WD Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny). W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą […]

Czytaj więcej

Kolejne konkursy z PO IR

Wczoraj rozpoczął się nabór wniosków w dwóch konkursach ogłoszonych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój adresowanych do MŚP, dzisiaj ruszają kolejne konkursy z tego samego programu, adresowane także do większych podmiotów. Z pierwszego konkursu środki przeznaczone będą na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych, czyli samodzielnych lub wyodrębnionych jednostek organizacyjnych rozpoczynających lub rozwijających prace B+R. Prace te […]

Czytaj więcej

Instrumenty wspomagające komercjalizację w MŚP

W tym roku planowane są jeszcze dwa nabory w konkursie organizowanym w ramach Instrumentu dla MŚP. O programie pisaliśmy już w naszym serwisie. Pokrótce jednak przypomnimy główne założenia. Instrumenty dla MŚP stworzony został przez Komisję Europejską z myślą o wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyróżniających się wysokim potencjałem wzrostu, które dysponują innowacyjną technologią, produktem […]

Czytaj więcej

Konkurs dla innowatorek

Kobiety mogą ostatnio liczyć na szczególne wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie tak dawno PARP uruchomił dla nich specjalną pożyczkę, a obecnie trwa nabór w trzecim już konkursie dla innowatorek ogłoszonym przez Komisję Europejską. Wnioski można składać do 20 września, a rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi wiosną przyszłego roku. Nagrody nie są małe – zwyciężczyni […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77