Archives

Wsparcie pozakonkursowe dla przedsiębiorców

W nadchodzących latach mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze środków unijnych nie tylko jako beneficjenci konkursów dotacyjnych, ale także jako usługobiorcy świadczeń realizowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB). Jednym z głównych celów programów unijnych w Polsce na lata 2014-2020 jest podnoszenie konkurencyjności MŚP poprzez takie działania jak promowanie przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia nowych […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77