Archives

Dotacjomat FLESZ – odcinek 1

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z webinarium omawiającym szczegółowo, ale w bardzo przystępny sposób, bieżący konkurs unijny na prace badawczo-rozwojowe (B+R) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1. W skrócie POIR 1.1.1, tzw. „Szybka Ścieżka”.

Czytaj więcej

Znamy datę pierwszego konkursu z Programu Inteligentny Rozwój

Już 2 kwietnia zostanie ogłoszony pierwszy konkurs dotacyjny z Programu Inteligentny Rozwój adresowany do MŚP. Wsparcie dotyczyć będzie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nabór wniosków będzie trwał od 4 maja do końca roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w tym konkursie to 1 600 mln PLN. Kolejny konkurs adresowany do MŚP ogłoszony zostanie […]

Czytaj więcej

Trwa nabór wniosków konkursowych na projekt międzynarodowy

Przedsiębiorcy chcący realizować projekty o charakterze międzynarodowym mogą do 13 kwietnia składać wnioski w ramach naboru konkursowego w programie międzyregionalnym INTERREG EUROPA finansowanym ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Kto może starać się o dofinansowanie unijne? Program jest adresowany m.in. do przedsiębiorstw z obszaru: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec (częściowo), Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77