Archives

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

W realizacji długoterminowej strategii regionalnej pomoże 3,8 miliarda euro, przeznaczone na realizację celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Główny cel programu: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy” Program operacyjny dla Mazowsza podzielono na 9 priorytetów: 1. Innowacyjność i przedsiębiorczość 2. Wzrost e-potencjału Mazowsza […]

Czytaj więcej

Środki na gospodarkę wodno-ściekową dla mazowieckich gmin

We wrześniu 2014 ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa". Jakie gminne inwestycje mogą zostać pokryte ze środków ramach działania 4.1? Dofinansowanie może zostać przeznaczone na: -budowę lub remont instalacji do oczyszczania ścieków -rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -uzdatnialnie wody -budowę przepompowni Kto może starać się o dofinansowanie unijne? Konkurs […]

Czytaj więcej

Szansa na dotacje dla mazowieckich przedsiębiorców już od lipca

Zgodnie z komunikatem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – mazowieccy przedsiębiorcy staną przed szansą pozyskania środków w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Nabór wniosków zostanie rozpoczęty w lipcu 2014r. Kto może starać się o środki w ramach Działania 1.5? Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Mazowieckiego. O jaką kwotę dofinansowania […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Ostródzka 38
54-116 Wrocław
tel. (71) 354 07 93