Archives

Gdzie po wsparcie na innowacje?

Wsparcie rozwoju innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach sektora MŚP jest jednym z priorytetów w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Środki unijne przeznaczone są na wdrożenie całkiem nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług lub procesów. Pierwsze konkursy na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć już zostały ogłoszone, w niektórych województwach ma to nastąpić w najbliższym czasie. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd, […]

Czytaj więcej

Finanse na debiut

Już za kilka tygodni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs w ramach Poddziałania 3.1.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli starać się o dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych lub rynku obligacji […]

Czytaj więcej

Premia technologiczna dla MŚP

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli za kilka tygodni aplikować o instrument umożliwiający finansowanie wdrożenia innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił właśnie konkurs w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na dofinansowanie projektów objętych kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt ten jest udzielany przez banki współpracujące z […]

Czytaj więcej

Efektywność energetyczna w MŚP

Na początku przyszłego roku rusza nabór wniosków w kolejnym konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP. Konkurs adresowany jest do dolnośląskich MŚP, grup producentów rolnych oraz przedsiębiorstw z większościowym udziałem JST. Dofinansowaniem objęte mają być trzy typy projektów: Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja […]

Czytaj więcej

Bony na innowacje dla małopolskich MŚP

Już za niecały miesiąc mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Małopolski będą mogli starać się o bony na innowacje. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło właśnie konkurs w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego. MŚP będą mogły uzyskać środki na zakup usług: badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian […]

Czytaj więcej

Jesień z dotacjami, czyli co jeszcze w tym roku czeka MŚP?

Trwa ostatni kwartał tego roku. Powakacyjne napięcie związane z ogłaszaniem nowych konkursów trochę opadło, wiemy już jednak, co czeka na przedsiębiorców w najbliższej przyszłości. Dzisiaj prezentujemy krótki przegląd planowanych jeszcze w tym roku konkursów dla MŚP B + R w przedsiębiorstwach W każdym z Regionalnych Programów Operacyjnych są lub będą udostępnione przedsiębiorstwom środki na prowadzenie […]

Czytaj więcej

Wkrótce kolejny konkurs dla dolnośląskich MŚP

Za dwa tygodnie ma zostać ogłoszony kolejny konkurs dla dolnośląskich przedsiębiorców, z którego będzie można dofinansować opracowanie nowych modeli biznesowych. O środki konkursowe będą mogli starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz Lokalne Grupy Działania. Dofinansowaniem objęte zostaną dwa typy działań. Po pierwsze będzie to przygotowanie kompleksowej strategii przedsiębiorstwa mającej na celu zwiększenie rentowności […]

Czytaj więcej

Innowacje w Wielkopolsce – konkurs dla MŚP

W ubiegłym tygodniu ogłoszone zostały dwa konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Oba adresowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W obu MŚP mogą starać się o wsparcie na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne), w tym na zakup: środków trwałych, wartości niematerialnych […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77