Archives

Fundusze norweskie na OZE

Wciąż jeszcze dostępne są środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Minister Środowiska ogłosił właśnie konkurs dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. O środki mogą starać się małe, […]

Czytaj więcej

Uwaga! Konkursy na Śląsku odwołane

Zarząd Województwa Śląskiego postanowił anulować konkursy, o których pisaliśmy dwa tygodnie temu. Chodzi tu o Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT oraz Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego. Jak czytamy na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl „przyczyną anulowania konkursu […]

Czytaj więcej

Pożyczki na OZE

Za trzy dni – 17 kwietnia rusza nabór wniosków w programie BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii.  Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. O wsparcie w formie pożyczki będą mogli starać się przedsiębiorcy realizujący projekty obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji OZE, […]

Czytaj więcej

Wsparcie dla zielonej energii

W nadchodzącej perspektywie finansowej firmy będą mogły liczyć na dofinansowanie działań związanych z zieloną energią. Środki na ten cel pochodzić będą głównie z Programu Infrastruktura i Środowisko, a przeznaczone zostaną na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój infrastruktury technicznej. Na co w szczególności mogą liczyć przedsiębiorcy? Wsparciem zostaną objęte m.in. projekty związane […]

Czytaj więcej

Konferencja: „Dotacje – Inwestycje – Przedsiębiorczość”.

Zapraszamy serdecznie na konferencję na temat efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, której organizatorem jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Podczas konferencji podsumowane zostaną zrealizowane konkursy dotacyjne oraz ich efekty w takich obszarach jak: innowacje badania i rozwój (B+R) rozwój mikroprzedsiębiorstw turystyka działalność uzdrowiskowa targi odnawialne źródła energii (OZE) Omówione zostaną również Osie Priorytetowe w ramach […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77