Archives

Finanse na debiut

Już za kilka tygodni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs w ramach Poddziałania 3.1.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli starać się o dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych lub rynku obligacji […]

Czytaj więcej

Bony na innowacje dla małopolskich MŚP

Już za niecały miesiąc mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Małopolski będą mogli starać się o bony na innowacje. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło właśnie konkurs w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego. MŚP będą mogły uzyskać środki na zakup usług: badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian […]

Czytaj więcej

Badania na rynek – przedłużony nabór

Mamy dobrą wiadomość dla aplikujących w konkursie  Badania na rynek  (Poddziałanie 3.2.1 POIR). Ze względu na duże zainteresowanie naborem oraz pojawiające się ze strony aplikujących wątpliwości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła termin składania wniosków do 28 października 2015 r. Na stronie PARP można znaleźć listę pytań i odpowiedzi związanych z konkursem.

Czytaj więcej

Bony i granty dla przedsiębiorców

Dopóki nie zostaną ogłoszone konkursy z unijnych programów warto zwrócić uwagę na inne źródła finansowania działalności. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie przewidywane terminy naboru wniosków w konkursach adresowanych do MŚP. Wsparcie w ramach dużego bonu Mikro i małe przedsiębiorstwa będą mogły kupić od jednostek naukowych usługi dotyczące opracowania i wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego […]

Czytaj więcej

Kobiety na start-up!

W perspektywie 2014-2020 osoby planujące założenie działalności gospodarczej nie będą już mogły liczyć na bezzwrotną dotację unijną. Co prawda, programy regionalne przewidują wsparcie osób w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy, jednak przeważającą formą finansowania działalności będą instrumenty zwrotne. Pomoc w takiej formie ma stanowić dla przedsiębiorców impuls do efektywniejszego wykorzystania środków, poza tym – […]

Czytaj więcej

Dotacje dla firm doradczych. Nabór wniosków w ramach poddziałania 2.2.1 POKL

2.2.1.POKL: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP" Nabór wniosków trwa od 23 września do 15 października 2014r, do godziny 16.30. Wnioski można składać w siedzibie PARP lub za pomocą systemu ePUAP. Czym są "usługi pilotażowe" w rozumieniu poddziałania 2.2.1? To usługi związane z doradztwem i szkoleniem, których celem […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77