Archives

Finanse na debiut

Już za kilka tygodni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs w ramach Poddziałania 3.1.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli starać się o dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych lub rynku obligacji […]

Czytaj więcej

Premia technologiczna dla MŚP

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli za kilka tygodni aplikować o instrument umożliwiający finansowanie wdrożenia innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił właśnie konkurs w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na dofinansowanie projektów objętych kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt ten jest udzielany przez banki współpracujące z […]

Czytaj więcej

W przyszłym tygodniu ruszają nabory w dwóch konkursach dla MŚP

Przypominamy, że w przyszłym tygodniu ruszają nabory w dwóch konkursach adresowanych do MŚP, organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pierwszy z konkursów skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej). Nabór wniosków rusza 22 października i […]

Czytaj więcej

Nowy konkurs dla MŚP – ochrona własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tym razem chodzi o Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać środki na: uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością […]

Czytaj więcej

Badania na rynek – przedłużony nabór

Mamy dobrą wiadomość dla aplikujących w konkursie  Badania na rynek  (Poddziałanie 3.2.1 POIR). Ze względu na duże zainteresowanie naborem oraz pojawiające się ze strony aplikujących wątpliwości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła termin składania wniosków do 28 października 2015 r. Na stronie PARP można znaleźć listę pytań i odpowiedzi związanych z konkursem.

Czytaj więcej

Najnowsze informacje o konkursach na Dolnym Śląsku

W środę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował kolejną Środę z Funduszami dla przedsiębiorstw. Tym razem głównym celem spotkania było omówienie programów unijnych, z których przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki na projekty B+R i innowacje. W drugiej części spotkania omówione zostały konkursy ogłoszone w ramach PO IR, o których pisaliśmy już w naszym serwisie (Dwa konkursy dla […]

Czytaj więcej

Kolejne konkursy z PO IR

Wczoraj rozpoczął się nabór wniosków w dwóch konkursach ogłoszonych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój adresowanych do MŚP, dzisiaj ruszają kolejne konkursy z tego samego programu, adresowane także do większych podmiotów. Z pierwszego konkursu środki przeznaczone będą na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych, czyli samodzielnych lub wyodrębnionych jednostek organizacyjnych rozpoczynających lub rozwijających prace B+R. Prace te […]

Czytaj więcej

Konkursowy wrzesień

Ostatnio pisaliśmy o konkursach, które zostaną ogłoszone we wrześniu dla dolnośląskich przedsiębiorców. Dzisiaj zaprezentujemy krótki przegląd wszystkich naborów, które są planowane w przyszłym miesiącu w ramach programów krajowych.  Inteligentny Rozwój W ramach PO IR w przyszłym miesiącu rozpoczną się nabory do trzech konkursów. Na 1 września planowane jest rozpoczęcie naborów w dwóch dużych konkursach. Pierwszy […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77