Archives

Opieka nad dziećmi do lat 3 – konkurs na Śląsku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił kolejny konkurs w ramach RPO Województwa Śląskiego. Chodzi o finansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. O środki w konkursie mogą starać się wszystkie podmioty oprócz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na: tworzeniu i prowadzeniu podmiotów […]

Czytaj więcej

Wsparcie osób poszukujących pracy na Śląsku – konkurs w ramach RPO

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił kolejny konkurs, w którym startować mogą także przedsiębiorcy. Chodzi o nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Konkurs kierowany jest do wszystkich podmiotów oprócz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. O środki starać się mogą […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77