Archives

Gdzie po wsparcie na innowacje?

Wsparcie rozwoju innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach sektora MŚP jest jednym z priorytetów w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Środki unijne przeznaczone są na wdrożenie całkiem nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług lub procesów. Pierwsze konkursy na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć już zostały ogłoszone, w niektórych województwach ma to nastąpić w najbliższym czasie. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd, […]

Czytaj więcej

Efektywność energetyczna w MŚP

Na początku przyszłego roku rusza nabór wniosków w kolejnym konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP. Konkurs adresowany jest do dolnośląskich MŚP, grup producentów rolnych oraz przedsiębiorstw z większościowym udziałem JST. Dofinansowaniem objęte mają być trzy typy projektów: Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja […]

Czytaj więcej

Bony na innowacje dla małopolskich MŚP

Już za niecały miesiąc mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Małopolski będą mogli starać się o bony na innowacje. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło właśnie konkurs w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego. MŚP będą mogły uzyskać środki na zakup usług: badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian […]

Czytaj więcej

Wsparcie na szkolenia dla dorosłych – konkurs w Wielkopolsce

Początek wakacji zaowocował ogłoszeniem kilku konkursów finansowanych głównie z Regionalnych Programów Operacyjnych. Jednym z tych, które mogą zainteresować przedsiębiorców, jest konkurs planowany w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie RPO Województwa Wielkopolskiego. Zakres beneficjentów mogących aplikować o środki unijne jest w tym przypadku bardzo szeroki, ponieważ obejmuje wszystkie podmioty oprócz osób fizycznych, które […]

Czytaj więcej

Kolejny konkurs w ramach RPO

Rozpoczynają się nabory wniosków w ramach konkursów na działania finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych. Ogłoszono już konkurs w województwie śląskim, teraz czas na Wielkopolskę. Konkurs dotyczy Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna RPO Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie zdobyć można na projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami), w szczególności na: tworzenie […]

Czytaj więcej

Kiedy te konkursy?

Mimo że wszystkie programy operacyjne zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejską, konkursów wciąż brak i jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach internetowych regionów, do końca marca nie należy się ich spodziewać. Nadal trwają prace nad uszczegółowianiem dokumentów i dopiero po ich zakończeniu możemy spodziewać się naboru wniosków konkursowych. Niektóre w województw opracowały już wstępne […]

Czytaj więcej

Tymczasem w regionie…

Negocjacje z Komisją Europejską dotyczące regionalnych programów operacyjnych nadal trwają. Do dzisiaj uzgodnionych zostało mniej niż połowa RPO, wiadomo już natomiast, na co mogą liczyć przedsiębiorcy z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. W niniejszym artykule przedstawimy pokrótce, na co mogą liczyć w najbliższych latach MŚP z Dolnego Śląska. Regionalny Program Operacyjny […]

Czytaj więcej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Kujawsko-Pomorskie jest na 10 miejscu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw wg badań przeprowadzonych przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych w 2011 roku. Spadek o dwie pozycje zanotowany w stosunku do 2000 roku oznacza, że region nie rozwija się dostatecznie szybko, skutkuje to mniejszą ilością inwestycji zagranicznych. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 ma pomóc w podniesieniu konkurencyjność województwa. […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77