Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektu, który zwiększy jakość prowadzenia konsultacji społecznych

Do 30 grudnia 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Kapitał Ludzki.

Na jaki cel mogą zostać przeznaczone pozyskane środki unijne?

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości prowadzenia konsutlacji społecznych, również z uwzględnieniem wykorzystania drogi elektronicznej do przeprowadzania konsultacji w sprawach związanych z ustalaniem regulacji prawnych i polityk publicznych.

Projekt może polegać np. na organizacji szkoleń i warsztatów w ramach, których przygotowane zostaną programy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Kwota dofinansowania z Unii

W ramach konkursu środki otrzyma jeden, zwycięski projekt, którego kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 750 tys. złotych (cała kwota pokrywana jest ze środków UE oraz budżetu państwa).

Kto może starać się o dofinansowanie?

  • fundacje
  • stowarzyszenia
  • spółdzielnie socjalne
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami (wymogiem jest, aby były to podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników).

Gdzie należy składać wnioski?

Podmioty zgłaszające swoje projekty, powinny złożyć wniosek pod adresem:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania EFS
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa,
tel.: 22 461 63 63

Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lutym 2015 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *