Trzy nowe konkursy na Śląsku

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił trzy nowe konkursy z RPO Województwa Śląskiego, w których dofinansowanie znajdą projekty służące, ogólnie mówiąc, podnoszeniu kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Nabory we wszystkich konkursach trwają od 5 października do 3 listopada 2015. Konkursy są adresowane do wszystkich podmiotów,  z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Pierwszy konkurs ogłoszony został w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement. Będzie można starać się w nim o dofinansowanie na projekty typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Drugi konkurs ogłoszony został w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Jak sama nazwa wskazuje, umożliwia on otrzymanie dofinansowania na organizację kursów zawodowych dla osób dorosłych, szkoleń przygotowujących do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego oraz innych form rozwoju kompetencji.

Ostatni konkurs ogłoszony został w ramach Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne. Ze środków konkursowych można sfinansować szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *