UWAGA! Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO ŚL 2014-2020

W dniu 30 czerwca 2016r. planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Planowany termin naboru wniosków: 30 czerwca 2016 – 10.08.2016 

Dla kogo? 

Konkurs skierowany jest do:

 • przedsiębiorstwa
 • spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
 • konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
 • konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
 • porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera

Na co można uzyskać wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone będzie na:
• TYP 1 projektów: tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – tworzeniu innowacyjnych produktów i usług
• TYP 2 projektów: prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w przedsiębiorstwach

Warunki uzyskania dofinansowania:

 • przedsięwzięcie musi wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, a konkretnie w jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (energetyka, technologie informacyjne i komunikacyjne, medycyna),
  • projekt w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań,
  • ponieważ wsparcie skoncentrowane jest na MŚP, duże przedsiębiorstwo będzie mogło pozyskać fundusze europejskie w tym Działaniu jeśli zapewni konkretne efekty dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. Preferencją będą tu też objęte projekty we współpracy z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi,
  • Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące prac rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie (bez masowej produkcji czy działalności handlowej),
  • Projekty dotyczące prowadzenia badań muszą zakładać komercyjne wykorzystanie ich wyników.

Poziom dofinansowania:

Budżet konkursu: 209 600,000 PLN

Maksymalne dofinansowanie z UE uzależnione jest od rodzaju projektu :
• Poziom dofinansowania dla kosztów inwestycyjnych (zakup maszyn, sprzętu):
– 45 % dla mikro- i małych przedsiębiorstw
– 35% dla średnich przedsiębiorstw
• Poziom dofinansowania dla prowadzenia prac B+R:
– 80% (badania przemysłowe) lub 60% (prace rozwojowe) – dla mikro- i małych przedsiębiorstw
– 75% (badania przemysłowe) lub 50% (prace rozwojowe) – dla średnich przedsiębiorstw

Maksymalna wartość projektu:
• dla TYPU 1 – tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł,
• dla TYPU 2 – prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących konkursu można znaleźć na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – http://www.scp-slask.pl/

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ TAKŻE Z INNYMI OBSŁUGIWANYMI PRZEZ NAS KONKURSAMI!

http://aridotacje.pl/dotacje-dla-firm/

Źródło obrazu: Image courtesy of watcharakun at FreeDigitalPhotos.net

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *