VIDEO

Kiedy poznamy terminy pierwszych konkursów dotacyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej?

Kiedy poznamy terminy pierwszych konkursów dotacyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej?

Po przekazaniu projektów programów krajowych (styczeń 2014) oraz programów regionalnych (kwiecień 2014) do oceny Komisji Europejskiej, prowadzone były negocjacje pomiędzy KE, a instytucjami zarządzającymi poszczególnymi programami. Większość kwestii spornych została rozwiązana podczas wrześniowej sesji negocjacyjnej. Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju w swojej wypowiedzi zapewnia – Polska dotrzymuje wszystkich terminów uzgodnionych z Komisją, Naszym priorytetem […]

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77