W przyszłym tygodniu ruszają nabory w dwóch konkursach dla MŚP

Przypominamy, że w przyszłym tygodniu ruszają nabory w dwóch konkursach adresowanych do MŚP, organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pierwszy z konkursów skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej).

Nabór wniosków rusza 22 października i potrwa do 31 marca 2016, a beneficjenci mogą starać się o środki na:

  • uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

albo

  • realizację ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów dla województwa mazowieckiego wynosi 4 440 000,00 zł, dla pozostałych województw 45 560 000,00 zł.

Drugi konkurs dotyczy wyłącznie projektów realizowanych na terenie województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, a ogłoszony został w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (Działanie 1.4 PO PW Wzór na konkurencję).

Beneficjentami mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a konkurs podzielony jest na etapy. W ramach etapu pierwszego MŚP mogą uzyskać wsparcie na projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej – dofinansowaniem zostaną objęte także wydatki związane z zakupem usług doradczych świadczonych w tym zakresie przez doradców zewnętrznych.

Nabór wniosków potrwa od 20 października do 30 grudnia 2015 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 100 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *