Wdrażanie innowacji w kooperacji – Polska Wschodnia

Jak już wspominaliśmy, przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej mogą uczestniczyć dodatkowo w konkursach ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie konkurs w ramach Poddziałania 1.3.1 PO PW Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na wdrożeniu własnych lub nabytych wyników prac B+R, które przyczynią się do stworzenia innowacyjnych co najmniej w skali kraju produktów.

O środki mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest jednak warunek dodatkowy. Projekty mogą być realizowane w powiązaniu kooperacyjnym, co oznacza, że beneficjenci muszą wykazać się przynależnością od co najmniej 6 miesięcy do organizacji skupiającej co najmniej 5 przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w pokrewnych sektorach i pochodzą z co najmniej dwóch województw, w tym co najmniej jednego z Polski Wschodniej.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 80 mln zł. Kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 7 mln zł.

Nabór wniosków planowany jest od 31 sierpnia do 30 października 2015.

Więcej informacji na stronie PARP.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *