Wkrótce kolejny konkurs dla dolnośląskich MŚP

Za dwa tygodnie ma zostać ogłoszony kolejny konkurs dla dolnośląskich przedsiębiorców, z którego będzie można dofinansować opracowanie nowych modeli biznesowych. O środki konkursowe będą mogli starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowaniem objęte zostaną dwa typy działań. Po pierwsze będzie to przygotowanie kompleksowej strategii przedsiębiorstwa mającej na celu zwiększenie rentowności i uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej firmy. Po drugie dofinansowane zostanie opracowanie krótkoterminowego planu rozwoju eksportu firmy – krótkoterminowego, gdyż okres wdrożenia planu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Konkurs ogłoszony zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, schemat 1.4 A.

Wartość realizowanego przez przedsiębiorstwo projektu nie może być niższa niż 10 tys. PLN. Maksymalna kwota projektu w przypadku opracowywania strategii to 50 tys. PLN, w przypadku przygotowania planu eksportu to 20 tys. PLN na przedsiębiorcę.

Dodatkowe punkty będzie można zdobyć za wpisywanie się projektu w inteligentne specjalizacje oraz za realizację projektu w partnerstwie co najmniej dwóch podmiotów. Więcej punktów uzyska także to przedsiębiorstwo, które w roku przed złożeniem wniosku nie prowadziło działalności eksportowej.

Podobnie jak w przypadku ogłoszonych już na Dolnym Śląsku konkursów, wyodrębniona została pula dla projektów realizowanych na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego*. Wnioskodawcy będą musieli zdecydować, czy chcą skorzystać z puli środków dostępnych dla całego województwa, które wyniosą 9 028 716 PLN, czy z puli środków dostępnych dla WrOF, gdzie przeznaczono na realizację projektów 3 986 070 PLN.

Konkurs ma zostać ogłoszony 30 października. Nabór wniosków rozpocznie się 30 listopada 2015.

*Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) obejmują następujące obszary: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina  Kobierzyce, Gmina  Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *