Wkrótce ogłoszenie konkursu z Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektor MŚP- wsparcie dotacyjne RPO Lubuskie 2020

W dniu 31 marca 2016r. nastąpi ogłoszenie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020

Oś priorytetowa 1  Gospodarka i innowacje 

Działanie 1.5   Rozwój sektora MŚP

Poddziałanie 1.5.1  Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

 

Termin składania wniosków:  od 31.03.2016 – 4.05.2016

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na miesiąc wrzesień 2016r.

Alokacja środków finansowych: 80 000 000 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% puli, co stanowi 8 000 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Kto może aplikować?

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • partnerstwa/zrzeszenia MŚP

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • I typ projektu: Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP

Jest to wsparcie związane z wdrożeniem własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została    przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł  zewnętrznych) do działalności gospodarczej wnioskodawcy/partnera poprzez rozpoczęcie  produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników.

 • II typ projektu: Wsparcie inwestycyjne MŚP

Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, w tym m.in. w zakresie:

 1. realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację
 2. nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia
  i rozwoju działalności gospodarczej
 3. inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia
  i rozwoju działalności gospodarczej
 4. tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną
 5. modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła
  i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 6. wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT )

W ramach kategorii:

 • 1 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)
 • 63 – Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP
 • 73 – Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP)
 • 82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

 

W ramach konkursu udzielana będzie regionalna pomoc inwestycyjna oraz pomoc de minimis
(na wybrane kategorie kosztów).

W ramach konkursu kwalifikowane są przedsięwzięcia charakteryzujące się innowacją procesową/ produktową co najmniej na skalę województwa lubuskiego.

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

 

Procent dofinansowanie projektu:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą
de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu
na wielkość przedsiębiorcy.

Więcej szczegółowych informacji o konkursie:

http://rpo.lubuskie.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow

 

ZACHĘCAMY  DO APLIKOWANIA  W  RAMACH  KONKURSU 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne!

Przygotujemy dla Ciebie wniosek. Już teraz sprawdź korzyści płynące ze współpracy z Nami!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *