Woj. Małopolskie – pierwsze konkursy w ramach programu regionalnego 2014-2020 dopiero w przyszłym roku

Pierwsze nabory wniosków do konkursów dotacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 planowane są na rok 2015.

2,88 miliarda euro to środki, którymi dysponuje małopolski program regionalny w nowej perspektywie finansowej. Pieniądze w ramach RPO WM zostaną przeznaczone na najważniejsze potrzeby z punktu widzenia regionu, takie jak np. transport drogowy i kolejowy, odnawialne źródła energii, czy zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Jednak zgodnie z ogłoszeniem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przedsiębiorcy będą musieli poczekać na ogłoszenie pierwszych konkursów dotacyjnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *