WRPO Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Wielkopolskie RPO Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie przekładające się na większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki prowadzące do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych, związanych z udziałem przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
  • poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (przygotowanie analiz i opracowań w tym zakresie),
  • uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,
  • przygotowanie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  • opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach,
  • wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych,
  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
  • organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,
  • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się w Polsce w charakterze wystawcy,
  • organizacja misji gospodarczych firm zagranicznych u przedsiębiorcy.

Typy beneficjentów:

mikro,  małe  i  średnie  przedsiębiorstwa.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

nie przewiduje się wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych, jedynie w formie dotacji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *