WRPO Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Wielkopolskie RPO Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem:

  • energii wiatrowej do 5 MWe,
  • energii słonecznej do 2 MWe/MWth,
  • biomasy do 5 MWth,
  • energii wodnej do 5 MWe,
  • energii geotermalnej do 2MWth,
  • biogazu do 1 MWe.

2. Budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wybrane typy beneficjentów:

  • przedsiębiorcy,
  • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno–prywatnym,
  • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

możliwe jest zastosowanie wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych w przypadku projektów potencjalnie finansowo wykonalnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *