Wsparcie dla zielonej energii

W nadchodzącej perspektywie finansowej firmy będą mogły liczyć na dofinansowanie działań związanych z zieloną energią. Środki na ten cel pochodzić będą głównie z Programu Infrastruktura i Środowisko, a przeznaczone zostaną na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój infrastruktury technicznej.

Na co w szczególności mogą liczyć przedsiębiorcy?

Wsparciem zostaną objęte m.in. projekty związane z budową i przebudową lądowych farm wiatrowych, instalacji na biomasę oraz instalacji na biogaz. Przewiduje się także dofinansowanie budowy sieci elektroenergetycznych umożliwiających przesyłanie prądu wytwarzanego ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W ograniczonym zakresie wsparciem objęte będą także jednostki wykorzystujące do wytwarzania energii wodę, słońce i źródła geotermalne.

Projekty przeznaczone do dofinansowania będą wybierane głównie w drodze konkursowej. Istotnym czynnikiem wpływającym na ocenę będzie efektywność kosztowa przedsięwzięcia określana stosunkiem zaangażowanych środków do ilości wytworzonej energii.

Nie będzie już można liczyć na unijną dotację bezzwrotną, Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska zapowiada, że rozwój OZE wspierany będzie poprzez instrumenty finansowe, a więc środki zwrotne.

Przewiduje się natomiast objęcie powyższych inwestycji pomocą publiczną.

Program Infrastruktura i Środowisko został już zaakceptowany przez Komisję Europejską, a jego budżet jest największy ze wszystkich programów krajowych i wynosi ok. 115 mld zł. To dobra informacja. Zła wiadomość dla MŚP jest taka, że większość tych środków przekazanych zostanie na duże inwestycje realizowane przez samorządy, instytucje krajowe i duże przedsiębiorstwa.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *